دكتر محمد باقر قاليباف

اخبار مربوط به دكتر محمد باقر قاليباف

كمترين تخلف انتخاباتي مربوط به ستاد انتخاباتي دكتر قاليباف است.

بر اساس اين گزارش كه به بررسي سايت‌هاي اينترنتي نيز پرداخته است، در مورد بيشترين حجم حمله و تخريب عليه نامزدهاي انتخاباتي نسبت به دكتر قاليباف صورت گرفته است. به گونه‌اي كه اين گزارش نشان مي‌دهد، اين حملات و اخبار كذب و فاقد صحت، به صورت هماهنگ ارزيابي مي‌شود و اين نتيجه گيري وجود دارد كه از يك ستاد و مركز خاص اين حملات، هدايت و هماهنگ مي‌شود.بر اساس يك گزارش، كمترين تخلفات انتخاباتي مربوط به ستاد انتخاباتي دكتر محمدباقر قاليباف بوده است.به گزارش  رسانه خبري انتخابات رياست جمهوري (انتخاب9) به نقل از ستاد انتخابات جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، بر اساس يك گزارش منتشر نشده تا پايان روز چهارشنبه (11/3/84) كمترين تخلفات انتخاباتي مربوط به ستادهاي انتخاباتي دكتر محمدباقر قاليباف بوده است.بر اساس همين گزارش كه به بررسي سايت‌هاي اينترنتي پرداخته است، در مورد بيشترين حجم حمله و تخريب عليه نامزدهاي انتخاباتي نسبت به دكتر قاليباف صورت گرفته است. به گونه‌اي كه اين گزارش نشان مي‌دهد، اين حملات و اخبار كذب و فاقد صحت، به صورت هماهنگ ارزيابي مي‌شود و اين نتيجه گيري وجود دارد كه از يك ستاد و مركز خاص اين حملات، هدايت و هماهنگ مي‌شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۴ساعت   توسط حامی قالیباف  |